ขออนุญาตประชาสัมพันธ์!!!
ขอเชิญมาอับเดตการเทคนิคการสอนใหม่ๆในศตวรรษ 21 ฟรี!!!! (งานเกษตรกำแพงแสน 2559)

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ อาคารปฏิบัติการ ห้องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/GZWFyx
ตรวจสอบดูรายชื่อ https://goo.gl/PbBXJL
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
http://crao.edu.kps.ku.ac.th/โครงการคูปองพัฒนาครู 2559

แบบติดตามการพัฒนาครู
สพค.สพฐ.ปี59 http://goo.gl/qPUOQE
ดาวโหลดแบบประเมิน: ( สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินหน่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ฯกำแพงแสน
(1 เขตพื้นที่ ต่อ 3 แผ่นประเมิน 1)ผอ.เขต 2)ศึกษานิเทศ 3)ผู้ประสานงาน)

ถ้าไม่ได้สามารถดาวโหลดที่นี่ >>> http://goo.gl/KygNW4

ดาวโหลดแบบประเมิน: ( ครูประเมินโค้ชและหน่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ฯกำแพงแสน)
ถ้าไม่ได้สามารถดาวโหลดที่นี่ >>> http://goo.gl/iczE31

ดาวโหลด : ประเด็นพัฒนาครู (One Point Lesson) ครูทุกท่านต้องส่งสามารถส่งได้มากว่า 1 แผ่นตามบริบทของครูแต่ละท่าน
ถ้าไม่ได้สามารถดาวโหลดที่นี่ >>> http://goo.gl/VKkz4u

ดาวโหลดแบบประเมิน : Coachประเมินโครงการคูปองพัฒนาครู
ถ้าไม่ได้สามารถดาวโหลดที่นี่ >>> http://goo.gl/uRdiv5

เรียนคณาจารย์โครงการคูปองพัฒนาครู

สำหรับครูบางท่านที่ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ Poster A4 จากเว็บไซต์หรือไม่สะดวกเป็นไฟล์ Photoshop
สามารถดาวโหลดจากไฟล์ที่เป็น ***Word และ ***Power Point (มีหลากหลายแบบให้เลือกและตกแต่งแก้ไขได้ง่ายกว่าPhotoshop)
สามารถดาวโหลดได้ที่นี่
>> Seperated_Poster_Files.rar

หรือถ้าไม่ได้สามารถ ดาวโหลดได้ที่นี่ https://goo.gl/yYWSOm


ตัวอย่าง Template Poster A4 สำหรับครู ไฟล์ PSD, ไฟล์ JPG (Print มาส่งวันที่ 27 สิงหาคม 2559)

ดาวโหลด OPL (หนึ่งประเด็นพัฒนาครู) (Print มาส่งวันที่ 27 สิงหาคม 2559)


แบบประเมิน Coach ประเมินครู


ร่างกำหนดการณ์ วันที่ 27 สิงหาม 2559 (ไม่เป็นทางการ)

หน่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)
(ติดต่อ : 034-352793 LineID: craokukps Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage/)

Line ID : craokukps

ดาวโหลด OPL (หนึ่งประเด็นพัฒนาครู)

ตัวอย่าง Template Poster สำหรับครู

เทคโนโลยี Conference by Worathan


พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

ขอให้ครูที่อยู่ในโครงการคูปองพัฒนาครู มก.กพส. ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนในระบบของศูนย์ฯตามหลักสูตรตนเอง ช่องใดไม่ทราบให้เว้นว่างไว้
2. ตรวจสอบรายชื่อ (ข้างล่าง)
3.เข้า Facebook ตนเองแล้ว Click เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ตามหลักสูตรตนเอง
4.เข้ากลุ่ม Line โดย ดูจาก QR Code ตามหลักสูตรตนเอง


หนังสือเชิญเขตพื้นที่การศึกษา

กำหนดการณ์ดาวโหลดที่นี่

karn_4.pdf
np_1.pdf
np_2.pdf
prajob_1pdf.pdf
prajob_2.pdf
samutsongkram_1.pdf
soopormor10.pdf
soopormor8.pdf
soopormor9.pdf
soopormor_01.pdf
soopormor_1.pdf
sooporpor_bkk1.pdf
supan_1.pdf
supan_3.pdf

cm01 หลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm01
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm01
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/981657675280430/?fref=ts
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm02 ชุดทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm02
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm02
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/1201044396593148/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm03 เทคนิคการสอน Garden Based Learning บูรณาการความรู้การสอนวิทยาศาสตร์
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm03
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm03
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/541560676051170/
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm04 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการคิด
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm04
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm04
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/155061808240254/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm05 การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการคิด
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm05
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm05
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/151350528616514/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm06 Creative Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูภาษาไทย
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm06
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm06
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/1170213873010434/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm07 Problem based Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สำหรับครูภาษาไทย
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm07
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm07
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/1133461953359375/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm08 เทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการคิด(English)
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm08
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm08
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/1072776619471096/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm09 เทคนิคการสอน Learning Skills and Gamification ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี(English)
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm09
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm09
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/1147474625283508/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm10 เทคนิคการสอน Flipped Classroom สำหรับกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดฯ(สังคม)
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm10
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm10
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/817395635064089/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2

------------------------------------------------------------------------------

cm11 เทคนิคการสอน Learning Skills and Gamification ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีฯ(สังคม)
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm11
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm11
3. Facebook : https://www.facebook.com/groups/260113921018489/?ref=browser
4. Add Line :
พิกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับ 14°01'13.3"N 99°58'32.5"E
แผนที่โดย Google : https://goo.gl/cGtnf2cm00 สำหรับเขตพื้นที่ลงทะเบียน คูปองพัฒนาครู59(สำหรับเขตพื้นที่)
1. ลงทะเบียน : http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/regis5.php?projid=cm00
2. ตรวจสอบรายชื่อ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register2/showregister-user5.php?proji=cm00
3. Add Line :
------------------------------------------------------------------------------ขอให้ครูที่อยู่ในโครงการคูปองพัฒนาครู มก.กพส. ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนในระบบของศูนย์ฯตามหลักสูตรตนเอง ช่องใดไม่ทราบให้เว้นว่างไว้
2. ตรวจสอบรายชื่อ (ข้างบน)
3.เข้า Facebook ตนเองแล้ว Click เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ตามหลักสูตรตนเอง
4.เข้ากลุ่ม Line โดย ดูจาก QR Code ตามหลักสูตรตนเอง
************************************ ข้างล่างข่าวเก่า ************************************


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016(Performance Teaching)”

" โครงการอบรมดีๆสำหรับ ครู/อาจารย์ (ด่วนรับจำนวนจำกัด)

ดาวโหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ PDF, JPG

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. รายละเอียดเบื้องต้นคลิกที่นี่

สมัครรุ่น 1+2 : วันอังคาร-พุธที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สมัครที่นี่ http://goo.gl/6Sy2xj

หมายเหตุ**(ยกเลิก***รุ่น 1 วันที่ 21-22 เมษายน 59) แต่ไปรวมกับ รุ่น 2 เป็น สมัครรุ่น (1+2)

สอบถามได้ที่ Line ID : craokukps ; Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage/
Line QR CODE


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016(Performance Teaching)”

เนื้อหาเทคนิคการสอนในศตวรรษ 21
-
เทคนิคแอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน Application for Education
- ทฤษฏีหลักการและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 (IBL: Inquiry Based Learning etc.)
- เทคนิคการสอน Desktop Sharing การถ่ายทอดความรู้จากมอนิเตอร์ผู้สอน
- เทคนิคการสอน E-homework (Infographic Blog Social Media)
- เทคนิคการสอน Rubric Score (รูปแบบตารางคะแนนงานในศตวรรษ 21)
- เทคนิคการสอน Collaborative Learning and Cooperative Learning การเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้แบบร่วมมือ
- เทคนิคการสอน LMS EDMODO and Multiplayer Classroom การจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21
- เทคนิคการสอน Multimedia in 21st Century Skills
- เทคนิคการสอน Augmented reality
- เทคนิคการสอน Game Based Learning
- เทคนิคการสอน Gamification
- เทคนิค Educational Research and Innovation
- เทคนิค Assessment : 21st Century Skills

ประวัติวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ สร้อยคีรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร. อุบล ทองปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

" โครงการอบรมดีๆสำหรับ ครู/อาจารย์ (ด่วนรับจำนวนจำกัด)
ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. รายละเอียดเบื้องต้นคลิกที่นี่

ค่าอบรม 2 วัน 3,700 บาท (มีที่พัก(KUHome) +อาหารเช้า+อาหารกลางวัน 2 มื้อ+ อาหารว่าง 4 มื้อ+ เกียรติ
บัตร+เอกสารประกอบการอบรม+สมาชิกเครือข่ายครู/อาจารย์ในศตวรรษ 21 จากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ขั้นตอนการสมัคร...
ก่อนการโอนเงินค่าสมัครผู้สมัครต้องแจ้งมาที่
Line ID : craokukps ; Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage/ก่อนการโอน
เพื่อรับข้อความ "สามารถโอนค่าลงทะเบียนได้แล้ว 3,700 บาท"
จากนั้นโอนเงิน 3,700 บาท
ที่ เลขที่บัญชี 769-252290-7 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ซีอาร์เอโอ)
สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รบกวนแจ้งหลักฐานการโอน(ภาพSlipโอน) มาใส่ในช่องลงทะเบียนสมัคร หรือ

สมัครรุ่น 1+2 : วันอังคาร-พุธที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สมัครที่นี่ http://goo.gl/6Sy2xj

ตรวจสอบชื่อเลขที่ตนเองในรุ่นได้ที่
รายชื่อรุ่น (1+2) http://goo.gl/QNfdZv

(กรณีลืมส่งหลักฐานการโอนเงิน) นำภาพSlipหลักฐานการโอนส่งมาที่ MessageLine ID : craokukps ;
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage/ และบอกชื่อ+รุ่นที่สมัคร


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 PT2016(Performance Teaching)”

" โครงการอบรมดีๆสำหรับ ครู/อาจารย์ (ด่วนรับจำนวนจำกัด)
ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. รายละเอียดเบื้องต้น

ค่าอบรม 2 วัน 3,700 บาท (มีที่พัก(KUHome) +อาหารเช้า+อาหารกลางวัน 2 มื้อ+ อาหารว่าง 4 มื้อ+ เกียรติ
บัตร+เอกสารประกอบการอบรม+สมาชิกเครือข่ายครู/อาจารย์ในศตวรรษ 21 จากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

ขั้นตอนการสมัคร...
ก่อนการโอนเงินค่าสมัครผู้สมัครต้องแจ้งมาที่
ID Line : craokukps หรือ Message Fanpage craokukpspage ก่อนการโอน
เพื่อรับข้อความ "สามารถโอนค่าลงทะเบียนได้แล้ว 3,700 บาท"

จากนั้นโอนเงิน 3,700 บาท
ที่ เลขที่บัญชี 769-252290-7 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ซีอาร์เอโอ)
สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รบกวนแจ้งหลักฐานการโอน(ภาพSlipโอน) มาใส่ในช่องลงทะเบียนสมัคร


สมัครรุ่น 1+2 : วันอังคาร-พุธที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สมัครที่นี่ http://goo.gl/6Sy2xj

(กรณีลืมส่งหลักฐานการโอนเงิน) นำภาพSlipหลักฐานการโอนส่งมาที่ Message ใน Fanpage หรือ ID Line : craokukps
และบอกชื่อ+รุ่นที่สมัครขอเชิญเข้าร่วมอบรม ฟรีในงานเกษตร กำแพงแสน 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการ(Expo ทางการศึกษา อบรมฟรี!!! โครงการวันที่ 4 ธันวาคม 2558 )
Active Learning in Classroom การใช้ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ห้อง 209
รอบเช้า 9.30-12.00 รอบบ่าย 13.00-16.00
ลงทะเบียน http://goo.gl/Vd4hxg
ดูรายชื่อ http://goo.gl/cN98Yo
ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/craokukpspageประชาสัมพันธ์โครงการ(Expo ทางการศึกษา อบรมฟรี!!! โครงการที่1 )
Smart Classroom การใช้ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ห้อง 209
มี 2 รอบต่อวัน รอบเช้า 9.30-12.00 รอบบ่าย 13.00-16.00
ลงทะเบียน http://goo.gl/8ldBjD
ดูรายชื่อ http://goo.gl/Ez8pgQ
ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/craokukpspageติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


แนะนำโครงการ Coaching & Mentoring
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ http://goo.gl/qjEMMd
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ Line ID: craokukps
Facebook https://www.facebook.com/craokukpspage

แนะนำโครงการดีๆ ฟรี!!! อบรมวันที่ 6 พ.ค.58
รายละเอียดโครงการ
หนังสือเชิญ
กำหนดกา่รณ์

ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญเข้าอบรม ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ฟรี!!!
ลงทะเบียน http://goo.gl/e7XSB3
ดูรายชื่อ http://goo.gl/4O92Ej
(หลังการลงทะเบียนกรุณาแจ้งผ่าน Line หรือ Facebook เพื่อรับการแจ้งยืนยันจากเจ้าหน้าที่)

ติดต่อ
Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage
ID Line : craokukps

*** หมายเหตุ. มีค่ามัดจำ 1,000 บาท (จะได้รับคืนวันอบรม) การโอนและการส่งหลักฐานทาง line หรือ facebook จะถือเป็นการยืนยันการสมัคร

******หากอาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการอบรม ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ตอนนี้ยังพอมีที่ว่างนะคะ แต่ยังไงก็รีบโอนเงินด้วยนะคะ เพราะรับจำนวนจำกัดค่ะ******

***โอนชำระที่ เลขที่บัญชี 769-252290-7 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ซีอาร์เอโอ)
สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รบกวนแจ้งหลักฐานการโอน(ภาพSlipโอน)มาที่ Message ใน Fanpage หรือ ID Line : craokukps

***โปรดยืนยันสิทธิ์การสมัครด้วยการโอนเงินและก่อนที่จะโอนเงินกรุณาแจ้งผ่านทาง ID Line : craokukps เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ (เช็ควันต่อวัน)***


แนะนำ Line ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการครับ เพื่อติดตามข่าวสารอบรม สัมมนา เสวนาต่างๆนะครับ 

LINE ID : craokukpsเรียนท่านผู้สนใจ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
ขออนุญาตส่งรายละเอียดโครงการกับหนังสือเชิญ

รายละเอียด กำหนดการณ์ ดาวโหลดที่นี่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/21st/schedule_21st.pdf
หนังสือเชิญครู (โรงเรียน) ดาวโหลดที่นี่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/21st/book1_st1.pdf
หนังสือเชิญอาจารย์ (มหาวิทยาลัย) ดาวโหลดที่นี่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/21st/book02_st1.pdf


โครงการอบรม"เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21" โครงการอบรมดีๆสำหรับ ครู/อาจารย์ (ด่วนรับจำนวนจำกัด)
ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
รายละเอียดเบื้องต้น

ค่าอบรม 2 วัน 3,700 บาท (มีที่พัก(KUHome) +อาหารเช้า+อาหารกลางวัน 2 มื้อ+ อาหารว่าง 4 มื้อ+ เกียรติ
บัตร+เอกสารประกอบการอบรม+สมาชิกเครือข่ายครู/อาจารย์ในศตวรรษ 21 จากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) "
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 "

สมัครรุ่น 1+ : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 26-27 มีนาคม 2558 ที่นี่ http://goo.gl/0WVCVC
สมัครรุ่น 2 +: วันอังคาร-พุธ ที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่นี่ http://goo.gl/daSrhA
สมัครรุ่น 3 +: วันจันทร์-อังคาร ที่ 27-28 เมษายน 2558 ที่นี่ http://goo.gl/neydTh

ตรวจสอบชื่อเลขที่ตนเองในรุ่นได้ที่

รุ่น 1+ http://goo.gl/jSW6l2
รุ่น 2+ http://goo.gl/O1ZNtw
รุ่น 3+ http://goo.gl/h4jb4Oโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในศตวรรษ 21 ประกอบด้วย รายละเอียดเบื้องต้น

เทคนิค Core/Essential หัวใจของเนื้อหาในรายวิชา
เทคนิค Collaborative & Cooperative การเรียนรู้ร่วมกัน
เทคนิค BrainStorming & Mind Mapping การระดมสมองในชั้นเรียน
เทคนิค Blog การสร้างสมุดงานออนไลน์
เทคนิค Infographics การบ้านดิจิตอล
เทคนิค Social Media (Facebook, Youtube)การใช้สื่อสังคมกับการเรียนการสอน
เทคนิค Grade การแจ้งทำคะแนนผู้เรียนไม่ให้ผิดพลาด
เทคนิค Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน
เทคนิค Kahoot! In Classroom การทำ Quiz Online กับผู้เรียน
เทคนิค AR : Augmented Reality การผสมผสานโลกจริงกับโลกเสมือน
เทคนิค Creativity พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน
เทคนิค English การบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษกับการสอน
เทคนิค Gamification การใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
เทคนิค Team Teacher การสร้างทีมการสอน
เทคนิค STEM (Sciences Technology Engineering Mathematics)
เทคนิค DIY (Do it Yourself) การสร้างชิ้นงานฝีมือ
เทคนิค Multiple Intelligences พหุปัญญาในชั้นเรียน
เทคนิค Key Word Cloud การเช็คชื่อเช็คงานมีสไตล์ด้วย Graphic
เทคนิค Research วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน

ประกาศ!!!โครงการอบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 รายละเอียดเบื้องต้น
เมื่อลงทะเบียนแล้ว ...
>>> โอนค่าสมัคร (โอนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
เพราะ เมื่อโอนค่าสมัครแล้วจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์!!!
(ลำดับที่เท่าไหร่ที่ลงทะเบียนก็โอนเงินค่าสมัครได้เลย)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2558 (แต่อาจปิดรับก่อน...ถ้ามีคนโอนค่าสมัครครบ)


ขั้นตอน...

ก่อนการโอนเงินค่าสมัครผู้สมัครต้องแจ้งมาที่
ID Line : craokukps หรือ Message Fanpage craokukpspage ก่อนการโอน
เพื่อรับข้อความ "สามารถโอนค่าลงทะเบียนได้แล้ว 3,700 บาท"

จากนั้นโอนเงิน 3,700 บาท
ที่ เลขที่บัญชี 769-252290-7 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ซีอาร์เอโอ)
สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รบกวนแจ้งหลักฐานการโอน(ภาพSlipโอน)มาที่ Message ใน Fanpage หรือ ID Line : craokukps
และบอกชื่อ+รุ่นที่สมัคร

ตรวจสอบชื่อเลขที่ตนเองในรุ่นได้ที่
รายชื่อรุ่น 1 http://goo.gl/s02Xeq
รายชื่อรุ่น 2 http://goo.gl/yfAsl5
รายชื่อรุ่น 3 http://goo.gl/eqYWPM


ประวัติวิทยากรอบรม

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ สร้อยคีรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร. อุบล ทองปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


-------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอเชิญ ครู/อาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21"

รายละเอียดโครงการ http://goo.gl/5CLRv1
สมัครรุ่น 1 : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 26-27 มีนาคม 2558 ที่นี่ http://goo.gl/RHNRvc
สมัครรุ่น 2 : วันอังคาร-พุธ ที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่นี่ http://goo.gl/oFPWFv
สมัครรุ่น 3 : วันจันทร์-อังคาร ที่ 27-28 เมษายน 2558 ที่นี่ http://goo.gl/q0wVpX

ข้อมูลเพิ่มเติมที่
Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage
Blog : http://comteachtech.blogspot.com/
ID Line : craokukps
Website : http://crao.edu.kps.ku.ac.th/
สถานที่อบรม ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

สมัครรุ่น 1 : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 26-27 มีนาคม 2558 ที่นี่ http://goo.gl/RHNRvc


สมัครรุ่น 2 : วันอังคาร-พุธ ที่ 7-8 เมษายน 2558 ที่นี่ http://goo.gl/oFPWFv


สมัครรุ่น 3 : วันจันทร์-อังคาร ที่ 27-28 เมษายน 2558 ที่นี่ http://goo.gl/q0wVpXFanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage

line ประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามข่าวสาร

Line ID : craokukps

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Outreach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th