ขอเชิญ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 Teaching Leadership 2018 รุ่น 3

รุ่น 3 ดาวโหลด หนังสือเชิญที่นี่
รุ่น 3 ดาวโหลด รายละเอียดโครงการที่นี่ขอเชิญ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 Teaching Leadership 2018 รุ่น 2


รุ่น 2 ดาวโหลด หนังสือเชิญที่นี่
รุ่น 2 ดาวโหลด รายละเอียดโครงการที่นี่


รุ่น 2 ดาวโหลด หนังสือเชิญที่นี่
รุ่น 2 ดาวโหลด รายละเอียดโครงการที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 Teaching Leadership 2018

ดาวโหลดหนังสือเชิญที่นี่
ดาวโหลดรายละเอียดโครงการที่นี่

ขอเชิญ อบรมเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 Teaching Leadership 2018
ดาวโหลดหนังสือเชิญที่นี่
ดาวโหลดรายละเอียดโครงการที่นี่


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ลงทะเบียน Smart Teaching ที่นี่ https://goo.gl/trTwqS หนังสือเชิญ >> Download


ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/hL1dM9
ข่าวด่วน รับสมัครเรียนออนไลน์ ฟรี! โครงการดีๆสำหรับครูและอาจารย์

รับสมัครเรียนออนไลน์ ฟรี! เกี่ยวกับ "การใช้แอพพลิเคชั่นและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21"

-ได้เรียนรู้การใช้ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยมีคู่มือเป็นวิดีโอและเอกสาร
-ได้รับการฝึกแบบเรียนจริงทำจริงโดยทำได้ตามเวลาที่สะดวกของผู้อบรม (เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวก)
-ได้รับความรู้ข่าวสารใหม่ๆเสมอ เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
-ได้รับข่าวสารการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนและอื่นๆทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
-ได้รับเกียรติบัตร (แต่ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเช่น การนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับรับเกียรติบัตร)
-ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
-ได้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ "ห้องเรียนดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา"
-ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ
1.ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มการสมัครที่ลิงค์ https://goo.gl/xoWcKH
2.ผู้อบรมต้องมี Facebook เป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสาร
3.เมื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครแล้วจะได้รับ Add เข้าFacebookกลุ่ม
"ห้องเรียนดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา (Digital Classroom & Educational Inno)"
Link : https://www.facebook.com/groups/1878536855709933/ ซึ่งเป็นกลุ่ม Secret!
4.จะมีขั้นการแยกกลุ่มย่อยในการเรียนรู้แต่ละแอพพลิเคชั่น

หมายเหตุ.
-จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การันตีเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์จัดอบรมพัฒนาครูอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 4 รุ่นคุณภาพมาแล้ว สอบถามได้ที่
-สอบถามได้ที่ Inbox : https://www.facebook.com/craokukpspage/ และ https://www.facebook.com/21teachtech/
-การดำเนินการโครงการนี้จะเริ่มช่วงเดือนกันยายน หรืออาจเร็วช้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสม


 

สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(ติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: craokukps หรือ
Fanpage
https://www.facebook.com/craokukpspage/ )

รับข่าวสารผ่าน Line QR Code : อบรม 9 มาตรฐาน

ลองทะะเบียนออนไลน์ เลือกหลักสูตรที่ด้านล่าง
Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage


Line ID : craokukps

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์โทร : 085 9263594, 034 352793
หน้า Homepage 2016

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Outreach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th