โครงการบริการวิชาการ 2557
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
ข้อมูล อบรมเทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ PDF, JPG

2. รายละเอียดโครงการ (ประชาสัมพันธ์)

3. ใบสมัคร PDF, DOCX


4. กำหนดการ PDF

5 . แผนที่
5.1 แผนที่ กำแพงแสน จาก Google Map
5.2 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม รถประจำทาง
5.3 แผนที่พอสังเขป

6. ที่พัก หอนานาชาติ, สวนแสนปาล์ม

ติดต่อสอบถาม 034-352793
 
 
หลักสูตร:           ค่ายนักคิด ประดิษฐ์หุ่นยนต์
 
สำหรับ:                นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 สำหรับ หลักสูตรหุ่นยนต์ระดับประถม
                              นักเรีนชั้น ม.1 - ม.6   สำหรับ หลักสูตรหุ่นยนต์ระดับมัธยม
 
วัน/เวลา:             วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00-16:00 น. สำหรับ หลักสูตรหุ่นยนต์ระดับประถม
                             วันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00-16:00 น. สำหรับ หลักสูตรหุ่นยนต์ระดับมัธยม
 
สถานที่:              ห้องบรรยาย อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
วิทยากร:             วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้หุ่นยนต์ (สสพห.)   
 
ค่าลงทะเบียน:    2,500 บาท/ท่าน        
 
รับจำนวน:           หลักสูตรละ 40 ท่าน        
 
ปิดรับสมัคร:        วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556      
 
 
                          เอกสารใบสมัคร (PDF)
 
 
 
หลักสูตร:           เตรียมสร้างนักวิทยาศาสตร์การบินด้วย "เทคนิคการสร้างเครื่องร่อนและเครื่องบินเล็ก"
 
สำหรับ:                นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 และ ม.1 - ม.6
 
วัน/เวลา:             วันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00-16:00 น.
 
สถานที่:              ห้องบรรยาย อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
วิทยากร:            นักบินจากกองทัพอากาศ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ.   
 
ค่าลงทะเบียน:    2,000 บาท/ท่าน        
 
รับจำนวน:          40 ท่าน        
 
ปิดรับสมัคร:        วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556      
 
 
                          เอกสารใบสมัคร (PDF)
 
 
 
หลักสูตร:           เสริมทักษะกีฬาช่วงเวลาปิดเทอม (3 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ เทนนิส และ ว่ายน้ำ)
 
สำหรับ:                นักเรียนชั้น อนุบาล 3 - ม.6 (อายุ 5-18 ปี)
 
วัน/เวลา:             ระหว่างวันที่ 14-31 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00-16:00 น.
 
สถานที่:              ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
วิทยากร:            รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม และทีมงาน
 
ค่าลงทะเบียน:    1,500 บาท/หลักสูตร        
 
รับจำนวน:          40 ท่าน        
 
ปิดรับสมัคร:        วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2556      
 
 
                          เอกสารใบสมัคร (PDF)
 
 
 
หลักสูตร:           เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับครู
 
สำหรับ:               ครูและอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
 
วัน/เวลา:             วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00-16:00 น.
 
สถานที่:              ห้องบรรยาย อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
วิทยากร:            อาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
 
ค่าลงทะเบียน:    2,000 บาท/หลักสูตร        
 
รับจำนวน:          40 ท่าน        
 
ปิดรับสมัคร:        วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556      
 
 
                          เอกสารใบสมัคร
 
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th